HOVEDSIDE
HYTTETUNET
TEKNISK STANDARD
VINTER
SOMMER
TOMTEKART
KONTAKT
SALGSOBJEKTER
I området er det godt merkede tur- og kulturstier, og en vandring på kulturstiene gir deg både lærdom
og naturopplevelser.På varme sommerdager er det bademuligheter med sandstrand i Haglebuvannet.
Du kan leie båt, løse fiskekort og prøve fiskelykken i mange store og små fiskevann.

I fjellet finnes hare, rype, reinsdyr og elg, og jaktkort løses flere steder. Norefjell har et spennende dyreliv,
og byr på Norges best forvaltede villreinstamme med de største dyrene i Norge.
Norefjell - Reinsjøfjell villreinområde er på 310 330 da, der reinsjakt har vært tillatt siden 1992.
I tidligere tider var det villrein på Norefjell. Fangstgraver på Høgevarde tyder på det. Det har ikke vært villrein her
oppe før den ble gjeninnført i slutten av dette århundret. Kalvingen foregår i Gråfjellområdet og sønnafor.
Ved påsketider (mars / april) trekker simler med kalver, ungdyr og noen større bukker sørover til Norefjellområdet
og passerer hytteområdet. Der blir de til oktober / november. Da trekker de nordover til Reinsjøfjellområdet,
der de fleste bukkene har beitet i mindre flokker om sommeren.

Like nord for Haglebu krysser Nordmannslepa fjellet fra Tunhovd. Langs slepa finnes en rekke gravfunn.
På Haglebu kan du oppleve minnene fra vikingtida, jernalderen og middelalderen ved å gå kulturstien.
Du kan også besøke Haglebu fjellkirke på Grantangen. Kirken er reist på historisk grunn der norske
styrker kjempet et av de siste slagene 26. april 1945.
Salg og totalentreprise: Geir Jellum: 909 26 725 • Lars Haakon Nerum: 911 53 887